district
onder
stroom
In bruisend Mechelen
district
onder
stroom
In bruisend Mechelen
district
onder
stroom
In bruisend Mechelen
MALT Wonen en werken in de stad van de toekomst

Vlakbij het vernieuwde station en de vaart, schrijft district MALT een nieuw Mechels stadsverhaal. Een energieke mix van eigentijds wonen, werken en ontspannen zet de site van de oude mouterij ‘Malterie Vandermolen’ terug onder stroom. Een duurzame en langverwachte opwaardering van een jarenlange onderbenutte site, waarbij het aanwezige erfgoed in ere hersteld wordt. Een groene en open leefomgeving biedt nog meer mogelijkheden voor de bestaande buurt, én voor alle toekomstige bewoners en gebruikers over verschillende generaties heen.

werken
01/2020
10/2020
05/2021
10/2021
01/2022
11/2022
02/2023
03/2025
Inspraakvergadering brownfieldconvenant

Voor de ontwikkeling van MALT werd een brownfieldconvenant afgesloten. Dit is een belangrijk instrument waarmee de Vlaamse Regering het hergebruik en de sanering van on(der)benutte industriële terreinen stimuleert. In dat kader organiseerde het projectteam samen met de Stad Mechelen en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een informatie- en inspraakvergadering voor de buurt.

Eerste buurtinfomoment

Het projectteam diende een vergunningsaanvraag in voor de aanleg van een tijdelijke inrit ter hoogte van de Postzegellaan. Tijdens een digitaal infomoment voor de directe omwonenden op de site, gaven de ontwikkelaars samen met architectenbureau Sculp-IT een toelichting over de geplande wegeniswerken en over de toekomstvisie voor het projectgebied.

Voorbereidingswerken + Fase 1 sloopwerken

De eerste sloopwerken zijn gestart. Deze voorbereidende werken zijn nodig voor de voorziene aanleg van een tijdelijke in- en uitrit ter hoogte van de Postzegellaan voor het werfverkeer en de toekomstige circulatie.

Buurtinfomoment ingediende verkavelingsplannen + Voorstelling project MALT

Het projectteam werkte een overkoepelend en ambitieus masterplan uit voor het nieuwe stadsdistrict MALT. Dit kwalitatieve, ruimtelijke plan dient als doordachte basis voor de opmaak van de verkavelingsplannen voor MALT. Tijdens het infomoment van 5 oktober 2021 worden deze verkavelingsplannen aan de buurt toegelicht, met ruimte voor vragen aan het projectteam.

Tweede fase sloopwerken

Het projectgebied bezit een aantal historisch markante en waardevolle gebouwen: enerzijds het ‘Socaré’-gebouw, anderzijds de vroegere stookplaats, showroom en fabriekshal van de voormalige meubelfabriek Van Craen. Dit bouwkundig erfgoed wordt duurzaam geïntegreerd en geactiveerd door het MALT-projectteam. De sloop van de overige opstallen loopt van januari 2022 tem september 2022. 

November 2022 - Voorjaar 2025: Uitvoering sanering & bouwwerken

De vroegere industriële activiteiten op het projectgebied lieten hun sporen na in de bodem. Hierdoor hebben bepaalde zones op MALT te kampen met historische bodemverontreiniging. Voor de effectieve ontwikkeling start, pakken we in het najaar van 2022 deze milieurisico’s aan met een grondige bodemsanering.

Voorjaar 2023: Bouw tijdelijke inrit vanaf Postzegellaan
Voorjaar 2025: Vermoedelijke einddatum totale project
nieuws
Bodemsanering, een nieuwe voedingsbodem voor groei 01/10/2021

Enkele decennia van industriële activiteiten hebben hun sporen nagelaten, ook in de bodem. Bepaalde zones op MALT hebben hierdoor te kampen met een historische verontreiniging. Daardoor is er nood aan een grondige bodemsanering, helemaal afgestemd op de toekomstige ontwikkeling.

Voor we deze site een nieuwe, gemengde bestemming kunnen geven, onderzoeken en saneren we de bodem in het kader van het Bodemdecreet van de Vlaamse Regering. En dat doen we grondig. Hierbij werken we samen met de OVAM en private partners, waaronder een erkend bodemdeskundige en een gespecialiseerd aannemer.

MALT maakt de Mechelse stationsomgeving nog meer klaar voor de toekomst 01/10/2021

Aan het station van Mechelen staat MALT in de steigers: een duurzame, groene en uiterst toegankelijke stadskern die voor optimale verbinding zal zorgen. Zo wordt het district een waardevol en levendig stadsdeel voor iedereen: van de huidige bewoners over de nieuwe generaties, tot de pendelaar en ondernemer die er hun gedroomde werkomgeving vinden.

Dit goed bereikbare, autovrije district met slimme ondergrondse parkeermogelijkheden en optimale verbindingen brengt nog meer mogelijkheden voor nieuwe Mechelse gezinnen én ondernemers in het bruisende en toekomstgerichte Mechelen. MALT onderscheidt zich op de Mechelse kantoormarkt door hoog in te zetten en streeft naar een ‘Breeam Excellent Certificering’ voor zijn nieuwe en gerenoveerde kantoorgebouwen.

Met MALT willen we bijdragen aan de gemeenschap, economie, erfgoed en milieu. MALT schrijft zo een nieuw hoofdstuk in en voor Mechelen. Dit reconversieproject zal Mechelen als groeistad van de toekomst nóg meer op de kaart zetten.

MALT, een hedendaagse knipoog naar een rijk verleden 01/10/2021

MALT staat voor een nieuw stadsdistrict in het bruisende Mechelen. Een plek waar leven, wonen, werken en ontspannen moeiteloos in elkaar overvloeien. Waar generaties kunnen doorstromen, met bijzondere aandacht voor groene ruimte en respect voor ons erfgoed.

De projectnaam MALT is een knipoog naar ‘Malterie Vandermolen’, de voormalige mouterij die zich vroeger op de site bevond. Mout is het basisingrediënt voor wat bruist, en zo is ook MALT de impuls om de Mechelse stationsomgeving als woon- en werkplek verder op de kaart te zetten.

MALT wordt een district onder stroom omdat het tegemoetkomt aan de woon- en werkwensen van de toekomst en van de bestaande omgeving. Een groene en toegankelijke leefomgeving zet de reeds levendige buurt verder in beweging. MALT verbindt mens, natuur en architectuur met elkaar en is, op een steenworp van het station gelegen, constant in beweging. Zo geven we deze mooie, historische site een langverwacht tweede leven.

MALT schrijft nieuw Mechels stadsverhaal op site oude mouterij 'Malterie Vandermolen' 22/10/2021

Aan het station van Mechelen staat MALT in de steigers: een duurzame, groene en uiterst toegankelijke stadskern die voor optimale verbinding zal zorgen. Zo wordt het een waardevol en levendig stadsdeel voor iedereen. De projectnaam MALT is een eigentijdse knipoog naar ‘Malterie Vandermolen’, de voormalige mouterij die zich vroeger op de huidige Inofer en Trap site bevond. Dit grootschalige project moet bijdragen tot de vernieuwing van de Mechelse stationsbuurt. Inmiddels is het openbaar onderzoek afgelopen. De start van de eerste bouwfase is voorzien voor het najaar van 2022.

In het hart van Mechelen wordt volop werk gemaakt van de herontwikkeling van de verlaten sites van Inofer en Trap.

Het gebied ligt in een stadsdeel dat in het verleden zwaar geïndustrialiseerd is geweest. Na jaren van storende leegstand krijgt deze site opnieuw een kloppend hart. Daarmee wordt een van de laatste vervallen sites getransformeerd tot een nieuwe hotspot in de stad”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen.

Overtuigd van het potentieel van de plek, vond dit gebied nieuwe eigenaars in PSR-CODIC en TERVIA’S-TRIGINTA. Ze namen elk een deel ervan in eigendom met de gezamenlijke ambitie om er een toonaangevend reconversieproject te realiseren. Dit partnerschap maakt structureel werk van een duurzame opwaardering en herontwikkeling van twee aanpalende onderbenutte industriële sites. Deze ambitieuze gebiedsontwikkeling brengt een mix van wonen (8.688 m²), werken (21.300 m²) en ontspannen in een groene en uiterst toegankelijke leefomgeving.

Het project kadert binnen een ruimere visie van het stadsbestuur op de herwaardering van de stationsomgeving, maar gaat ook samen met andere grote stadsontwikkelingsprojecten zoals de Raghenosite. Door de herontwikkeling krijgt het gebied een nieuwe kans. Er is niet alleen plaats voor wonen, maar ook voor werken en ontspannen. Dankzij de aanleg van een groot publiek domein met speeltuin en petanquebaan zullen de inwoners en omwonenden kunnen genieten van extra groen en mogelijkheden in de omgeving. Deze ontwikkeling zal Mechelen als groeistad van de toekomst nog meer op de kaart zetten”, aldus schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen.

Knipoog naar het verleden

De projectnaam MALT is een eigentijdse knipoog naar ‘Malterie Vandermolen’, de voormalige mouterij die zich vroeger op de site bevond. Mout is het basisingrediënt voor wat bruist, en zo is ook MALT de impuls om de Mechelse stationsomgeving als uitgelezen woon- en werkplek verder op de kaart te zetten. Een plek waar leven, wonen, werken en ontspannen moeiteloos in elkaar overvloeien. Waar generaties kunnen doorstromen, met bijzondere aandacht voor groene ruimten en respect voor het aanwezige erfgoed. Een plek met veilige en trage verbindingswegen en met gedeelde mobiliteitsoplossingen voor iedereen. 

Masterplan uitgewerkt in overleg met stad

Binnen de contouren en visie van het RUP Guldendal BIS en in nauw overleg met de stad, werd er een overkoepelend Masterplan uitgewerkt dat werd uitgetekend door Sculp-IT Architecten. Landschapsarchitect Avantgarden staat in voor de inrichting van de open en groene ruimte.

De krachtlijnen en ambities van dit masterplan werden vastgelegd in een verkavelingsplan. Begin oktober, werden de plannen tijdens een infomarkt in primeur aan de buurt voorgesteld. Met de lancering van de projectnaam MALT, wordt het startsein gegeven voor de realisatie van een nieuw stadsdistrict in het bruisende Mechelen.

Bouwkundig erfgoed krijgt actieve rol

Het projectgebied bezit een aantal historisch markante en waardevolle gebouwen: enerzijds het in oorsprong 19de eeuwse mouterijgebouw aan de Geerdegemvaart ‘Socaré’, anderzijds de vroegere stookplaats, showroom en fabriekshal van de oude meubelfabriek Van Craen ter hoogte van de Postzegellaan. Dit bouwkundig erfgoed krijgt terug een actieve rol. Callebaut Architecten, onlangs ook betrokken bij de restauratie van ‘Het Predikheren’ in Mechelen, zal deze gebouwen met aandacht voor het industriële karakter renoveren tot kantoren, horeca en lofts.

Openbaar onderzoek afgerond

Recent werd het openbaar onderzoek afgerond. Volgend op de verkavelingsvergunning, wordt er de komende maanden verder werk gemaakt van de concrete architecturale uitwerking van de verschillende gebouwen en functies met het oog op het indienen van de omgevingsvergunning.

Daarin zal naast nieuwe en gerenoveerde kantoren, appartementen, lofts en gezinswoningen, er ook plaats zijn voor ondersteunende functies zoals horeca en co-working. Dankzij een nieuwe ontsluiting via de Postzegellaan zal MALT vlot toegankelijk zijn en wordt verkeershinder in de directe omgeving vermeden.

Gedurende de zomer van 2021 vond reeds een eerste fase van de sloopwerken plaats. De vervolgfase van de sloop zal weldra worden opgestart, met daaraan gekoppeld de aanleg van een tijdelijke inrit begin 2022. De start van de eerste bouwfase is voorzien voor het najaar van 2022. De eerste bewoners worden verwacht tegen eind 2024.

Over MALT Mechelen

Vlakbij het vernieuwde station en de vaart, schrijft district MALT een nieuw Mechels stadsverhaal. Een energieke mix van eigentijds wonen, werken en ontspannen zet de site van de oude mouterij ‘Malterie Vandermolen’ terug onder stroom. Een duurzame en langverwachte opwaardering van een jarenlange onderbenutte site, waarbij het aanwezige erfgoed in ere hersteld wordt. Een groene en open leefomgeving biedt nog meer mogelijkheden voor de bestaande buurt, én voor alle toekomstige bewoners en gebruikers over verschillende generaties heen.
www.malt-mechelen.be

Persinterviews

Alexander Vandersmissen, burgemeester
T 015 29 76 15 | M 0478 61 46 16 | E kabinet.burgemeester@mechelen.be

Greet Geypen, schepen van stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
T 015 29 75 13 | M 0479 39 58 17 | E kabinet.geypen@mechelen.be

Heleen Schellinck, perscontact Jan De Nul Group | T +352 39 89 11 | +352 621 553 147 | E press@jandenul.com | www.jandenul.com
Johan Geeroms, Managing Director PSR, member of Jan De Nul Group | T +32 53 72 96 29 | E johan.geeroms@psr.eu | www.psr.eu

Christophe Jacobs, Algemeen Directeur CODIC België | T +32 2 679 70 51| E c.jacobs@codic.eu | www.codic.eu

Lars Smekens, Managing Director Tervia’s | T +32 479 99 45 02 | E lars.smekens@tervias.be  | www.tervias.be

Jan Lambertyn, Managing Partner Triginta | T +32 477 29 56 22 | E jan.lambertyn@triginta.be  | www.triginta.be

Stadsvernieuwingsproject MALT uit de startblokken. Finale sloopwerken verlaten Inofer-gebouwen zijn aangevat. 27/01/2022

Na jarenlange leegstand in de Mechelse stationsbuurt is het eindelijk zo ver: vandaag hebben de ontwikkelaars PSR-CODIC, samen met Burgemeester Alexander Vandersmissen, het startsein gegeven voor de sloop van de nog resterende oude Inofer-gebouwen. Hiermee wordt het stadsvernieuwingsproject MALT, waarvoor eind 2021 de verkavelingsvergunning bekomen werd, ook op het terrein zelf zichtbaar.

In de zomer van 2021 vond ter hoogte van de Postzegellaan een eerste fase van sloopwerken plaats. Vandaag is het startsein gegeven voor de slotfase van de sloop ter hoogte van Guldendal en de Geerdegemvaart.

Tegen eind maart 2022 moeten alle Inofer-gebouwen uit het straatbeeld verdwenen zijn, met uitzondering van het iconische erfgoedgebouw Socaré, dat in ere hersteld zal worden.

Alexander Vandersmissen, Burgemeester Stad Mechelen: “De oude Inofer-site ligt in een stadsdeel dat in het verleden zwaar geïndustrialiseerd is geweest. Het is vandaag een van de laatste vervallen sites in Mechelen. Met de sloopwerken trekken we definitief een streep onder een periode van storende leegstand. Het is meteen ook het échte begin voor het stadsvernieuwingsproject MALT. Met haar uitgelezen ligging vlakbij het station en de vaart heeft MALT alle troeven om uit te groeien tot een ideale plek om te wonen, te werken en te ontspannen in Mechelen”.

Ook voor Schepen van Stadsvernieuwing, Greet Geypen zijn de sloopwerken op Inofer belangrijk, omdat ze de lopende vernieuwing van de Mechelse stationsomgeving enkel maar versterken: “De vorige jaren werden verschillende mooie projecten gerealiseerd die onze stad langzaam maar zeker op de kaart zetten. Dat is hier niet anders, bovendien geeft het ook een impuls aan het economisch leven in onze stad op een ideale locatie, vlakbij het station. MALT kadert binnen de visie van het stadsbestuur op de herwaardering van de stationsomgeving, maar gaat ook samen met andere grote stadsontwikkelingsprojecten zoals de Ragheno-site of de Komet-site. Dit project werkt leegstand weg, waaronder een vervallen erfgoedgebouw en creëert woon- en werkgelegenheid op een kwalitatieve manier.”

Mijlpaal in ontwikkelingstraject

Voor de realisatie van dit reconversieproject worden sinds 2020 de krachten en knowhow gebundeld van enerzijds PSR, ontwikkelingsdivisie van Jan De Nul Group, voor haar ervaring in de herbestemming van complexe projecten en brownfields en anderzijds CODIC, als expert in kantoorontwikkeling en multifunctionele projecten. Sinds de verwerving van de oude Inofer-site hebben PSR-CODIC een omstandig voortraject doorlopen met de betrokken stadsdiensten, de buurt, alsook de ontwikkelaars van de aanpalende oude meubelfabriek-site. De projectpartners kijken ernaar uit om na deze belangrijke mijlpaal de vervolgstappen in het ontwikkelingstraject te kunnen aanvatten met als doel een vernieuwend reconversieproject in Mechelen te realiseren.

Johan Geeroms, Managing Director PSR (member of Jan De Nul Group):  “Dit project ligt ons nauw aan het hart, omdat het een schoolvoorbeeld is van de herbestemming van leegstaande en ondergewaardeerde sites, die een totaaloplossing vragen voor tal van uitdagingen o.a. op het vlak van mobiliteit, ontsluiting, milieu, erfgoed en circulair bouwen. We zijn verheugd dat de laatste sloopwerken op Inofer vandaag van start kunnen gaan en we kijken ernaar uit om later dit jaar ook de bodemsaneringswerken en een eerste bouwfase te kunnen opstarten samen met de milieu en civiele afdeling binnen Jan De Nul Group”.

Christophe Jacobs, Algemeen Directeur CODIC België: “Het iconische Socaré-gebouw zal een trekkersrol opnemen in Mechelen: samen met nog nieuw op te richten gebouwen, zal het te renoveren erfgoedgebouw in een autoluwe, uiterst toegankelijke en groene leefomgeving ruimte bieden aan 4.000 m² duurzaam wonen en 17.800 m² aan innovatieve kantoorconcepten. Voor alle toekomstige kantoorfuncties (nieuwbouw en renovatie) op de oude Inofer-site zetten wij in op het bekomen van een ‘Breeam Excellent Certificering’, een wereldwijd erkende methode voor het beoordelen en certificeren van een duurzaam gebouwde omgeving. Wij willen hiermee maximaal beantwoorden aan de huidige wensen en toekomstige eisen van nieuwe kantoorhuurders en binnen het project MALT bijdragen tot het verduurzamen van de Mechelse kantorenmarkt.”

 Minder hinder

Het werfverkeer m.b.t. de huidige sloopwerken verloopt via een tijdelijke inrit ter hoogte van de Postzegellaan waarmee verkeershinder in de directe omgeving wordt vermeden. Na de sloopwerken zal volgens de huidige planning ook de nodige bodemsanering op het terrein in de lente van 2022 kunnen worden opgestart.

Voorziene start eerste bouwfase in najaar 2022

Volgend op de verkavelingsvergunning die eind 2021 bekomen werd, zal de komende maanden ingezet worden op het bekomen van de omgevingsvergunning van de verschillende gebouwen en functies. De start van de eerste bouwfase is volgens de huidige planning voorzien voor het najaar van 2022. De eerste bewoners worden verwacht tegen eind 2024.  

 

Brownfieldcel bezoekt MALT 20/05/2022

Vandaag brachten de leden van de brownfieldcel van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een bezoek aan ons stadsvernieuwingsproject MALT.

Elk jaar maakt dit team een excursie naar een aantal belangrijke herontwikkelingsprojecten waarvoor een brownfieldconvenant werd afgesloten. Deze keer was het de beurt aan de stad Mechelen, waar wij de oude industriële site Malterie Vander Molen herontwikkelen naar een nieuwe staddeel voor werken en wonen.

De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling en sanering van on(der) benutte industriële terreinen – de zogenaamde brownfields – te stimuleren  en te faciliteren in plaats van nieuwe gebieden (greenfields) aan te snijden.

Voor de herontwikkeling van de oude Malterie Vander Molen site werd op 07.04.2022 de convenant nr 165 afgesloten tussen private en publieke actoren. Deze convenant zal een belangrijke bijdragen leveren in de duurzame reconversie van deze site.

"Blij dat de werken begonnen zijn." 27/05/2022

De laatste vrijdag van de maand mei wordt in Europa traditioneel de dag van de buren gevierd. Een toepasselijke gelegenheid om de buren van MALT aan het woord te laten.

Van bij het begin van het herontwikkelingstraject hebben de ontwikkelaars alle stakeholders, waaronder ook de directe buren, zo goed mogelijk proberen betrekken via diverse kanalen en overlegmomenten. Wij doen dit omdat we overtuigd zijn dat dergelijke aanpak kansen en ruimte biedt voor maatschappelijk verankerde projecten waarbij mensen en plaatsen opnieuw met elkaar verbonden worden. Met als eindresultaat: de creatie van meerwaarde voor alle betrokkenen.

Onze buurman Hendrik De Bond, woonachtig in Guldendal, vertelde in Het Nieuwsblad van 30 maart 2022 over zijn positieve ervaringen. Een enthousiaste getuigenis die wij graag delen op onze website: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220329_95002266

values
1.Meerwaarde

MALT maakt van een onderbenutte site een levendige omgeving. Klaar voor de toekomst. Waardevol erfgoed krijgt weer een actieve rol en geeft MALT een eigen gezicht in Mechelen. Zo creëert MALT meerwaarde voor de buurt én voor de stad.

2.Mix

MALT zorgt voor nóg meer energie in de Mechelse stationsbuurt, met een vernieuwend project waar wonen, werken en ontspannen samenvloeien. In een groene en uiterst toegankelijke leefomgeving ligt alles binnen handbereik. Malt wordt een hot spot om samen te leven én te werken.

3.Mogelijkheden

MALT is meer dan een nieuw district aan het water en het station. De herwaardering van de site levert een waaier aan mogelijkheden. MALT biedt een mooie toekomst op vlak van werken, wonen en groen in het bruisende Mechelen.

contact
  • meerdere antwoorden mogelijk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Velden met een * zijn verplicht