district
onder
stroom
In bruisend Mechelen
district
onder
stroom
In bruisend Mechelen
district
onder
stroom
In bruisend Mechelen
MALT Wonen en werken in de stad van de toekomst

Vlakbij het vernieuwde station en de vaart, schrijft district MALT een nieuw Mechels stadsverhaal. Een energieke mix van eigentijds wonen, werken en ontspannen zet de site van de oude mouterij ‘Malterie Vandermolen’ terug onder stroom. Een duurzame en langverwachte opwaardering van een jarenlange onderbenutte site, waarbij het aanwezige erfgoed in ere hersteld wordt. Een groene en open leefomgeving biedt nog meer mogelijkheden voor de bestaande buurt, én voor alle toekomstige bewoners en gebruikers over verschillende generaties heen.

werken
01/2020
10/2020
05/2021
10/2021
12/2021
01/2022
09/2022
12/2024
Inspraakvergadering brownfieldconvenant

Voor de ontwikkeling van MALT werd een brownfieldconvenant afgesloten. Dit is een belangrijk instrument waarmee de Vlaamse Regering het hergebruik en de sanering van on(der)benutte industriële terreinen stimuleert. In dat kader organiseerde het projectteam samen met de Stad Mechelen en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een informatie- en inspraakvergadering voor de buurt.

Eerste buurtinfomoment

Het projectteam diende een vergunningsaanvraag in voor de aanleg van een tijdelijke inrit ter hoogte van de Postzegellaan. Tijdens een digitaal infomoment voor de directe omwonenden op de site, gaven de ontwikkelaars samen met architectenbureau Sculp-IT een toelichting over de geplande wegeniswerken en over de toekomstvisie voor het projectgebied.

Fase 1 - Sloopwerken

De eerste sloopwerken zijn gestart. Deze voorbereidende werken zijn nodig voor de voorziene aanleg van een tijdelijke in- en uitrit ter hoogte van de Postzegellaan voor het werfverkeer en de toekomstige circulatie.

Buurtinfomoment ingediende verkavelingsplannen + Voorstelling project MALT

Het projectteam werkte een overkoepelend en ambitieus masterplan uit voor het nieuwe stadsdistrict MALT. Dit kwalitatieve, ruimtelijke plan dient als doordachte basis voor de opmaak van de verkavelingsplannen voor MALT. Tijdens het infomoment van 5 oktober 2021 worden deze verkavelingsplannen aan de buurt toegelicht, met ruimte voor vragen aan het projectteam.

Fase 2 – Sloopwerken

Het projectgebied bezit een aantal historisch markante en waardevolle gebouwen: enerzijds het ‘Socaré’-gebouw, anderzijds de vroegere stookplaats, showroom en fabriekshal van de voormalige meubelfabriek Van Craen. Dit bouwkundig erfgoed wordt duurzaam geïntegreerd en geactiveerd door het MALT-projectteam. De sloop van de overige opstallen is volgens de huidige planning voorzien vanaf eind 2021.

Aanleg tijdelijke inrit + Start sanering

De vroegere industriële activiteiten op het projectgebied lieten hun sporen na in de bodem. Hierdoor hebben bepaalde zones op MALT te kampen met historische bodemverontreiniging. Voor de effectieve ontwikkeling start, pakken we vanaf begin 2022 deze milieurisico’s aan met een grondige bodemsanering.

Start eerste bouwfase
Vermoedelijke einddatum totale project
nieuws
Bodemsanering, een nieuwe voedingsbodem voor groei 01/10/2021

Enkele decennia van industriële activiteiten hebben hun sporen nagelaten, ook in de bodem. Bepaalde zones op MALT hebben hierdoor te kampen met een historische verontreiniging. Daardoor is er nood aan een grondige bodemsanering, helemaal afgestemd op de toekomstige ontwikkeling.

Voor we deze site een nieuwe, gemengde bestemming kunnen geven, onderzoeken en saneren we de bodem in het kader van het Bodemdecreet van de Vlaamse Regering. En dat doen we grondig. Hierbij werken we samen met de OVAM en private partners, waaronder een erkend bodemdeskundige en een gespecialiseerd aannemer.

MALT maakt de Mechelse stationsomgeving nog meer klaar voor de toekomst 01/10/2021

Aan het station van Mechelen staat MALT in de steigers: een duurzame, groene en uiterst toegankelijke stadskern die voor optimale verbinding zal zorgen. Zo wordt het district een waardevol en levendig stadsdeel voor iedereen: van de huidige bewoners over de nieuwe generaties, tot de pendelaar en ondernemer die er hun gedroomde werkomgeving vinden.

Dit goed bereikbare, autovrije district met slimme ondergrondse parkeermogelijkheden en optimale verbindingen brengt nog meer mogelijkheden voor nieuwe Mechelse gezinnen én ondernemers in het bruisende en toekomstgerichte Mechelen. MALT onderscheidt zich op de Mechelse kantoormarkt door hoog in te zetten en streeft naar een ‘Breeam Excellent Certificering’ voor zijn nieuwe en gerenoveerde kantoorgebouwen.

Met MALT willen we bijdragen aan de gemeenschap, economie, erfgoed en milieu. MALT schrijft zo een nieuw hoofdstuk in en voor Mechelen. Dit reconversieproject zal Mechelen als groeistad van de toekomst nóg meer op de kaart zetten.

MALT, een hedendaagse knipoog naar een rijk verleden 01/10/2021

MALT staat voor een nieuw stadsdistrict in het bruisende Mechelen. Een plek waar leven, wonen, werken en ontspannen moeiteloos in elkaar overvloeien. Waar generaties kunnen doorstromen, met bijzondere aandacht voor groene ruimte en respect voor ons erfgoed.

De projectnaam MALT is een knipoog naar ‘Malterie Vandermolen’, de voormalige mouterij die zich vroeger op de site bevond. Mout is het basisingrediënt voor wat bruist, en zo is ook MALT de impuls om de Mechelse stationsomgeving als woon- en werkplek verder op de kaart te zetten.

MALT wordt een district onder stroom omdat het tegemoetkomt aan de woon- en werkwensen van de toekomst en van de bestaande omgeving. Een groene en toegankelijke leefomgeving zet de reeds levendige buurt verder in beweging. MALT verbindt mens, natuur en architectuur met elkaar en is, op een steenworp van het station gelegen, constant in beweging. Zo geven we deze mooie, historische site een langverwacht tweede leven.

MALT schrijft nieuw Mechels stadsverhaal op site oude mouterij 'Malterie Vandermolen' 22/10/2021

Aan het station van Mechelen staat MALT in de steigers: een duurzame, groene en uiterst toegankelijke stadskern die voor optimale verbinding zal zorgen. Zo wordt het een waardevol en levendig stadsdeel voor iedereen. De projectnaam MALT is een eigentijdse knipoog naar ‘Malterie Vandermolen’, de voormalige mouterij die zich vroeger op de huidige Inofer en Trap site bevond. Dit grootschalige project moet bijdragen tot de vernieuwing van de Mechelse stationsbuurt. Inmiddels is het openbaar onderzoek afgelopen. De start van de eerste bouwfase is voorzien voor het najaar van 2022.

In het hart van Mechelen wordt volop werk gemaakt van de herontwikkeling van de verlaten sites van Inofer en Trap.

Het gebied ligt in een stadsdeel dat in het verleden zwaar geïndustrialiseerd is geweest. Na jaren van storende leegstand krijgt deze site opnieuw een kloppend hart. Daarmee wordt een van de laatste vervallen sites getransformeerd tot een nieuwe hotspot in de stad”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen.

Overtuigd van het potentieel van de plek, vond dit gebied nieuwe eigenaars in PSR-CODIC en TERVIA’S-TRIGINTA. Ze namen elk een deel ervan in eigendom met de gezamenlijke ambitie om er een toonaangevend reconversieproject te realiseren. Dit partnerschap maakt structureel werk van een duurzame opwaardering en herontwikkeling van twee aanpalende onderbenutte industriële sites. Deze ambitieuze gebiedsontwikkeling brengt een mix van wonen (8.688 m²), werken (21.300 m²) en ontspannen in een groene en uiterst toegankelijke leefomgeving.

Het project kadert binnen een ruimere visie van het stadsbestuur op de herwaardering van de stationsomgeving, maar gaat ook samen met andere grote stadsontwikkelingsprojecten zoals de Raghenosite. Door de herontwikkeling krijgt het gebied een nieuwe kans. Er is niet alleen plaats voor wonen, maar ook voor werken en ontspannen. Dankzij de aanleg van een groot publiek domein met speeltuin en petanquebaan zullen de inwoners en omwonenden kunnen genieten van extra groen en mogelijkheden in de omgeving. Deze ontwikkeling zal Mechelen als groeistad van de toekomst nog meer op de kaart zetten”, aldus schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen.

Knipoog naar het verleden

De projectnaam MALT is een eigentijdse knipoog naar ‘Malterie Vandermolen’, de voormalige mouterij die zich vroeger op de site bevond. Mout is het basisingrediënt voor wat bruist, en zo is ook MALT de impuls om de Mechelse stationsomgeving als uitgelezen woon- en werkplek verder op de kaart te zetten. Een plek waar leven, wonen, werken en ontspannen moeiteloos in elkaar overvloeien. Waar generaties kunnen doorstromen, met bijzondere aandacht voor groene ruimten en respect voor het aanwezige erfgoed. Een plek met veilige en trage verbindingswegen en met gedeelde mobiliteitsoplossingen voor iedereen. 

Masterplan uitgewerkt in overleg met stad

Binnen de contouren en visie van het RUP Guldendal BIS en in nauw overleg met de stad, werd er een overkoepelend Masterplan uitgewerkt dat werd uitgetekend door Sculp-IT Architecten. Landschapsarchitect Avantgarden staat in voor de inrichting van de open en groene ruimte.

De krachtlijnen en ambities van dit masterplan werden vastgelegd in een verkavelingsplan. Begin oktober, werden de plannen tijdens een infomarkt in primeur aan de buurt voorgesteld. Met de lancering van de projectnaam MALT, wordt het startsein gegeven voor de realisatie van een nieuw stadsdistrict in het bruisende Mechelen.

Bouwkundig erfgoed krijgt actieve rol

Het projectgebied bezit een aantal historisch markante en waardevolle gebouwen: enerzijds het in oorsprong 19de eeuwse mouterijgebouw aan de Geerdegemvaart ‘Socaré’, anderzijds de vroegere stookplaats, showroom en fabriekshal van de oude meubelfabriek Van Craen ter hoogte van de Postzegellaan. Dit bouwkundig erfgoed krijgt terug een actieve rol. Callebaut Architecten, onlangs ook betrokken bij de restauratie van ‘Het Predikheren’ in Mechelen, zal deze gebouwen met aandacht voor het industriële karakter renoveren tot kantoren, horeca en lofts.

Openbaar onderzoek afgerond

Recent werd het openbaar onderzoek afgerond. Volgend op de verkavelingsvergunning, wordt er de komende maanden verder werk gemaakt van de concrete architecturale uitwerking van de verschillende gebouwen en functies met het oog op het indienen van de omgevingsvergunning.

Daarin zal naast nieuwe en gerenoveerde kantoren, appartementen, lofts en gezinswoningen, er ook plaats zijn voor ondersteunende functies zoals horeca en co-working. Dankzij een nieuwe ontsluiting via de Postzegellaan zal MALT vlot toegankelijk zijn en wordt verkeershinder in de directe omgeving vermeden.

Gedurende de zomer van 2021 vond reeds een eerste fase van de sloopwerken plaats. De vervolgfase van de sloop zal weldra worden opgestart, met daaraan gekoppeld de aanleg van een tijdelijke inrit begin 2022. De start van de eerste bouwfase is voorzien voor het najaar van 2022. De eerste bewoners worden verwacht tegen eind 2024.

Over MALT Mechelen

Vlakbij het vernieuwde station en de vaart, schrijft district MALT een nieuw Mechels stadsverhaal. Een energieke mix van eigentijds wonen, werken en ontspannen zet de site van de oude mouterij ‘Malterie Vandermolen’ terug onder stroom. Een duurzame en langverwachte opwaardering van een jarenlange onderbenutte site, waarbij het aanwezige erfgoed in ere hersteld wordt. Een groene en open leefomgeving biedt nog meer mogelijkheden voor de bestaande buurt, én voor alle toekomstige bewoners en gebruikers over verschillende generaties heen.
www.malt-mechelen.be

Persinterviews

Alexander Vandersmissen, burgemeester
T 015 29 76 15 | M 0478 61 46 16 | E kabinet.burgemeester@mechelen.be

Greet Geypen, schepen van stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
T 015 29 75 13 | M 0479 39 58 17 | E kabinet.geypen@mechelen.be

Heleen Schellinck, perscontact Jan De Nul Group | T +352 39 89 11 | +352 621 553 147 | E press@jandenul.com | www.jandenul.com
Johan Geeroms, Managing Director PSR, member of Jan De Nul Group | T +32 53 72 96 29 | E johan.geeroms@psr.eu | www.psr.eu

Christophe Jacobs, Algemeen Directeur CODIC België | T +32 2 679 70 51| E c.jacobs@codic.eu | www.codic.eu

Lars Smekens, Managing Director Tervia’s | T +32 479 99 45 02 | E lars.smekens@tervias.be  | www.tervias.be

Jan Lambertyn, Managing Partner Triginta | T +32 477 29 56 22 | E jan.lambertyn@triginta.be  | www.triginta.be

values
1.Meerwaarde

MALT maakt van een onderbenutte site een levendige omgeving. Klaar voor de toekomst. Waardevol erfgoed krijgt weer een actieve rol en geeft MALT een eigen gezicht in Mechelen. Zo creëert MALT meerwaarde voor de buurt én voor de stad.

2.Mix

MALT zorgt voor nóg meer energie in de Mechelse stationsbuurt, met een vernieuwend project waar wonen, werken en ontspannen samenvloeien. In een groene en uiterst toegankelijke leefomgeving ligt alles binnen handbereik. Malt wordt een hot spot om samen te leven én te werken.

3.Mogelijkheden

MALT is meer dan een nieuw district aan het water en het station. De herwaardering van de site levert een waaier aan mogelijkheden. MALT biedt een mooie toekomst op vlak van werken, wonen en groen in het bruisende Mechelen.

contact
  • meerdere antwoorden mogelijk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Velden met een * zijn verplicht