district
onder
stroom
In bruisend Mechelen
district
onder
stroom
In bruisend Mechelen
district
onder
stroom
In bruisend Mechelen
MALT Wonen en werken in de stad van de toekomst

Vlakbij het vernieuwde station en de vaart, schrijft district MALT een nieuw Mechels stadsverhaal. Een energieke mix van eigentijds wonen, werken en ontspannen zet de site van de oude mouterij ‘Malterie Vandermolen’ terug onder stroom. Een duurzame en langverwachte opwaardering van een jarenlange onderbenutte site, waarbij het aanwezige erfgoed in ere hersteld wordt. Een groene en open leefomgeving biedt nog meer mogelijkheden voor de bestaande buurt, én voor alle toekomstige bewoners en gebruikers over verschillende generaties heen.

werken
01/2020
10/2020
05/2021
10/2021
12/2021
01/2022
09/2022
12/2024
Inspraakvergadering brownfieldconvenant

Voor de ontwikkeling van MALT werd een brownfieldconvenant afgesloten. Dit is een belangrijk instrument waarmee de Vlaamse Regering het hergebruik en de sanering van on(der)benutte industriële terreinen stimuleert. In dat kader organiseerde het projectteam samen met de Stad Mechelen en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een informatie- en inspraakvergadering voor de buurt.

Eerste buurtinfomoment

Het projectteam diende een vergunningsaanvraag in voor de aanleg van een tijdelijke inrit ter hoogte van de Postzegellaan. Tijdens een digitaal infomoment voor de directe omwonenden op de site, gaven de ontwikkelaars samen met architectenbureau Sculp-IT een toelichting over de geplande wegeniswerken en over de toekomstvisie voor het projectgebied.

Fase 1 - Sloopwerken

De eerste sloopwerken zijn gestart. Deze voorbereidende werken zijn nodig voor de voorziene aanleg van een tijdelijke in- en uitrit ter hoogte van de Postzegellaan voor het werfverkeer en de toekomstige circulatie.

Buurtinfomoment ingediende verkavelingsplannen + Voorstelling project MALT

Het projectteam werkte een overkoepelend en ambitieus masterplan uit voor het nieuwe stadsdistrict MALT. Dit kwalitatieve, ruimtelijke plan dient als doordachte basis voor de opmaak van de verkavelingsplannen voor MALT. Tijdens het infomoment van 5 oktober 2021 worden deze verkavelingsplannen aan de buurt toegelicht, met ruimte voor vragen aan het projectteam.

Fase 2 – Sloopwerken

Het projectgebied bezit een aantal historisch markante en waardevolle gebouwen: enerzijds het ‘Socaré’-gebouw, anderzijds de vroegere stookplaats, showroom en fabriekshal van de voormalige meubelfabriek Van Craen. Dit bouwkundig erfgoed wordt duurzaam geïntegreerd en geactiveerd door het MALT-projectteam. De sloop van de overige opstallen is volgens de huidige planning voorzien vanaf eind 2021.

Aanleg tijdelijke inrit + Start sanering

De vroegere industriële activiteiten op het projectgebied lieten hun sporen na in de bodem. Hierdoor hebben bepaalde zones op MALT te kampen met historische bodemverontreiniging. Voor de effectieve ontwikkeling start, pakken we vanaf begin 2022 deze milieurisico’s aan met een grondige bodemsanering.

Start eerste bouwfase
Vermoedelijke einddatum totale project
nieuws
Bodemsanering, een nieuwe voedingsbodem voor groei 01/10/2021

Enkele decennia van industriële activiteiten hebben hun sporen nagelaten, ook in de bodem. Bepaalde zones op MALT hebben hierdoor te kampen met een historische verontreiniging. Daardoor is er nood aan een grondige bodemsanering, helemaal afgestemd op de toekomstige ontwikkeling.

Voor we deze site een nieuwe, gemengde bestemming kunnen geven, onderzoeken en saneren we de bodem in het kader van het Bodemdecreet van de Vlaamse Regering. En dat doen we grondig. Hierbij werken we samen met de OVAM en private partners, waaronder een erkend bodemdeskundige en een gespecialiseerd aannemer.

MALT maakt de Mechelse stationsomgeving nog meer klaar voor de toekomst 01/10/2021

Aan het station van Mechelen staat MALT in de steigers: een duurzame, groene en uiterst toegankelijke stadskern die voor optimale verbinding zal zorgen. Zo wordt het district een waardevol en levendig stadsdeel voor iedereen: van de huidige bewoners over de nieuwe generaties, tot de pendelaar en ondernemer die er hun gedroomde werkomgeving vinden.

Dit goed bereikbare, autovrije district met slimme ondergrondse parkeermogelijkheden en optimale verbindingen brengt nog meer mogelijkheden voor nieuwe Mechelse gezinnen én ondernemers in het bruisende en toekomstgerichte Mechelen. MALT onderscheidt zich op de Mechelse kantoormarkt door hoog in te zetten en streeft naar een ‘Breeam Excellent Certificering’ voor zijn nieuwe en gerenoveerde kantoorgebouwen.

Met MALT willen we bijdragen aan de gemeenschap, economie, erfgoed en milieu. MALT schrijft zo een nieuw hoofdstuk in en voor Mechelen. Dit reconversieproject zal Mechelen als groeistad van de toekomst nóg meer op de kaart zetten.

MALT, een hedendaagse knipoog naar een rijk verleden 01/10/2021

MALT staat voor een nieuw stadsdistrict in het bruisende Mechelen. Een plek waar leven, wonen, werken en ontspannen moeiteloos in elkaar overvloeien. Waar generaties kunnen doorstromen, met bijzondere aandacht voor groene ruimte en respect voor ons erfgoed.

De projectnaam MALT is een knipoog naar ‘Malterie Vandermolen’, de voormalige mouterij die zich vroeger op de site bevond. Mout is het basisingrediënt voor wat bruist, en zo is ook MALT de impuls om de Mechelse stationsomgeving als woon- en werkplek verder op de kaart te zetten.

MALT wordt een district onder stroom omdat het tegemoetkomt aan de woon- en werkwensen van de toekomst en van de bestaande omgeving. Een groene en toegankelijke leefomgeving zet de reeds levendige buurt verder in beweging. MALT verbindt mens, natuur en architectuur met elkaar en is, op een steenworp van het station gelegen, constant in beweging. Zo geven we deze mooie, historische site een langverwacht tweede leven.

values
1.Meerwaarde

MALT maakt van een onderbenutte site een levendige omgeving. Klaar voor de toekomst. Waardevol erfgoed krijgt weer een actieve rol en geeft MALT een eigen gezicht in Mechelen. Zo creëert MALT meerwaarde voor de buurt én voor de stad.

2.Mix

MALT zorgt voor nóg meer energie in de Mechelse stationsbuurt, met een vernieuwend project waar wonen, werken en ontspannen samenvloeien. In een groene en uiterst toegankelijke leefomgeving ligt alles binnen handbereik. Malt wordt een hot spot om samen te leven én te werken.

3.Mogelijkheden

MALT is meer dan een nieuw district aan het water en het station. De herwaardering van de site levert een waaier aan mogelijkheden. MALT biedt een mooie toekomst op vlak van werken, wonen en groen in het bruisende Mechelen.

contact
  • meerdere antwoorden mogelijk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Velden met een * zijn verplicht