Persbericht MALT schrijft nieuw Mechels stadsverhaal op site oude mouterij 'Malterie Vandermolen'
22/10/2021

Aan het station van Mechelen staat MALT in de steigers: een duurzame, groene en uiterst toegankelijke stadskern die voor optimale verbinding zal zorgen. Zo wordt het een waardevol en levendig stadsdeel voor iedereen. De projectnaam MALT is een eigentijdse knipoog naar ‘Malterie Vandermolen’, de voormalige mouterij die zich vroeger op de huidige Inofer en Trap site bevond. Dit grootschalige project moet bijdragen tot de vernieuwing van de Mechelse stationsbuurt. Inmiddels is het openbaar onderzoek afgelopen. De start van de eerste bouwfase is voorzien voor het najaar van 2022.

In het hart van Mechelen wordt volop werk gemaakt van de herontwikkeling van de verlaten sites van Inofer en Trap.

Het gebied ligt in een stadsdeel dat in het verleden zwaar geïndustrialiseerd is geweest. Na jaren van storende leegstand krijgt deze site opnieuw een kloppend hart. Daarmee wordt een van de laatste vervallen sites getransformeerd tot een nieuwe hotspot in de stad”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen.

Overtuigd van het potentieel van de plek, vond dit gebied nieuwe eigenaars in PSR-CODIC en TERVIA’S-TRIGINTA. Ze namen elk een deel ervan in eigendom met de gezamenlijke ambitie om er een toonaangevend reconversieproject te realiseren. Dit partnerschap maakt structureel werk van een duurzame opwaardering en herontwikkeling van twee aanpalende onderbenutte industriële sites. Deze ambitieuze gebiedsontwikkeling brengt een mix van wonen (8.688 m²), werken (21.300 m²) en ontspannen in een groene en uiterst toegankelijke leefomgeving.

Het project kadert binnen een ruimere visie van het stadsbestuur op de herwaardering van de stationsomgeving, maar gaat ook samen met andere grote stadsontwikkelingsprojecten zoals de Raghenosite. Door de herontwikkeling krijgt het gebied een nieuwe kans. Er is niet alleen plaats voor wonen, maar ook voor werken en ontspannen. Dankzij de aanleg van een groot publiek domein met speeltuin en petanquebaan zullen de inwoners en omwonenden kunnen genieten van extra groen en mogelijkheden in de omgeving. Deze ontwikkeling zal Mechelen als groeistad van de toekomst nog meer op de kaart zetten”, aldus schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen.

Knipoog naar het verleden

De projectnaam MALT is een eigentijdse knipoog naar ‘Malterie Vandermolen’, de voormalige mouterij die zich vroeger op de site bevond. Mout is het basisingrediënt voor wat bruist, en zo is ook MALT de impuls om de Mechelse stationsomgeving als uitgelezen woon- en werkplek verder op de kaart te zetten. Een plek waar leven, wonen, werken en ontspannen moeiteloos in elkaar overvloeien. Waar generaties kunnen doorstromen, met bijzondere aandacht voor groene ruimten en respect voor het aanwezige erfgoed. Een plek met veilige en trage verbindingswegen en met gedeelde mobiliteitsoplossingen voor iedereen. 

Masterplan uitgewerkt in overleg met stad

Binnen de contouren en visie van het RUP Guldendal BIS en in nauw overleg met de stad, werd er een overkoepelend Masterplan uitgewerkt dat werd uitgetekend door Sculp-IT Architecten. Landschapsarchitect Avantgarden staat in voor de inrichting van de open en groene ruimte.

De krachtlijnen en ambities van dit masterplan werden vastgelegd in een verkavelingsplan. Begin oktober, werden de plannen tijdens een infomarkt in primeur aan de buurt voorgesteld. Met de lancering van de projectnaam MALT, wordt het startsein gegeven voor de realisatie van een nieuw stadsdistrict in het bruisende Mechelen.

Bouwkundig erfgoed krijgt actieve rol

Het projectgebied bezit een aantal historisch markante en waardevolle gebouwen: enerzijds het in oorsprong 19de eeuwse mouterijgebouw aan de Geerdegemvaart ‘Socaré’, anderzijds de vroegere stookplaats, showroom en fabriekshal van de oude meubelfabriek Van Craen ter hoogte van de Postzegellaan. Dit bouwkundig erfgoed krijgt terug een actieve rol. Callebaut Architecten, onlangs ook betrokken bij de restauratie van ‘Het Predikheren’ in Mechelen, zal deze gebouwen met aandacht voor het industriële karakter renoveren tot kantoren, horeca en lofts.

Openbaar onderzoek afgerond

Recent werd het openbaar onderzoek afgerond. Volgend op de verkavelingsvergunning, wordt er de komende maanden verder werk gemaakt van de concrete architecturale uitwerking van de verschillende gebouwen en functies met het oog op het indienen van de omgevingsvergunning.

Daarin zal naast nieuwe en gerenoveerde kantoren, appartementen, lofts en gezinswoningen, er ook plaats zijn voor ondersteunende functies zoals horeca en co-working. Dankzij een nieuwe ontsluiting via de Postzegellaan zal MALT vlot toegankelijk zijn en wordt verkeershinder in de directe omgeving vermeden.

Gedurende de zomer van 2021 vond reeds een eerste fase van de sloopwerken plaats. De vervolgfase van de sloop zal weldra worden opgestart, met daaraan gekoppeld de aanleg van een tijdelijke inrit begin 2022. De start van de eerste bouwfase is voorzien voor het najaar van 2022. De eerste bewoners worden verwacht tegen eind 2024.

Over MALT Mechelen

Vlakbij het vernieuwde station en de vaart, schrijft district MALT een nieuw Mechels stadsverhaal. Een energieke mix van eigentijds wonen, werken en ontspannen zet de site van de oude mouterij ‘Malterie Vandermolen’ terug onder stroom. Een duurzame en langverwachte opwaardering van een jarenlange onderbenutte site, waarbij het aanwezige erfgoed in ere hersteld wordt. Een groene en open leefomgeving biedt nog meer mogelijkheden voor de bestaande buurt, én voor alle toekomstige bewoners en gebruikers over verschillende generaties heen.
www.malt-mechelen.be

Persinterviews

Alexander Vandersmissen, burgemeester
T 015 29 76 15 | M 0478 61 46 16 | E kabinet.burgemeester@mechelen.be

Greet Geypen, schepen van stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
T 015 29 75 13 | M 0479 39 58 17 | E kabinet.geypen@mechelen.be

Heleen Schellinck, perscontact Jan De Nul Group | T +352 39 89 11 | +352 621 553 147 | E press@jandenul.com | www.jandenul.com
Johan Geeroms, Managing Director PSR, member of Jan De Nul Group | T +32 53 72 96 29 | E johan.geeroms@psr.eu | www.psr.eu

Christophe Jacobs, Algemeen Directeur CODIC België | T +32 2 679 70 51| E c.jacobs@codic.eu | www.codic.eu

Lars Smekens, Managing Director Tervia’s | T +32 479 99 45 02 | E lars.smekens@tervias.be  | www.tervias.be

Jan Lambertyn, Managing Partner Triginta | T +32 477 29 56 22 | E jan.lambertyn@triginta.be  | www.triginta.be

Meer nieuws

25/01/2023

Mechelen en zijn omringende gehuchten maakten in de 13de eeuw een ongeziene bloei mee. Het succes duurde tot de 16de eeuw, wanneer het aanhoudende politiek-religieuze geweld ervoor

01/10/2021

Enkele decennia van industriële activiteiten hebben hun sporen nagelaten, ook in de bodem. Bepaalde zones op MALT hebben hierdoor te kampen met een historische verontreiniging. Da

01/10/2021

Aan het station van Mechelen staat MALT in de steigers: een duurzame, groene en uiterst toegankelijke stadskern die voor optimale verbinding zal zorgen. Zo wordt het district een w