Persbericht Start aanleg BEO-veld voor MALT
08/03/2024

In de Mechelse stationsomgeving krijgt MALT, de nieuwe woon- en werkwijk langs de Geerdegemvaart steeds meer vorm. Volgend op de graafwerken die vorig jaar van start gingen, zijn nu ook de boringen gestart voor de aanleg van het BEO-veld dat de gebouwen duurzaam zal verwarmen en verkoelen met een ondergronds warmtenet. Hierdoor zullen de toekomstige kantoorgebruikers en bewoners op MALT niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Greet Geypen, Schepen van stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk: “Vanaf 2025 zal het gebruik van fossiele brandstoffen voor nieuwbouw in Vlaanderen verleden tijd zijn. Het BEO-veld onder MALT is een prachtig voorbeeld van hoe we in Mechelen duurzaam stadmaken en aardwarmte kunnen gebruiken als groene energiebron. Dit energie-efficiënte stadsvernieuwingsproject past perfect binnen onze visie om in te zetten op duurzaam wonen en werken én is een concrete stap op weg naar Mechelen – Klimaat Neutraal.”

Energie-efficiënt nieuw stadsdeel

De oude Inofer-site – ooit een bruisende mouterij – maakt volop plaats voor bewoning, recreatie en werkplekken, alles in een autoluwe leefomgeving waar veel ruimte is voor groen en met behoud van het iconische erfgoedkarakter.

Duurzaamheid en energie-efficiëntie staan voorop bij de realisatie van dit project. PSR en CODIC ontwikkelen op MALT 11 stadswoningen en 15 appartementen, die Bijna-Energie-Neutraal worden gebouwd, alsook 18.000 m² aan vooruitstrevende erfgoed- en nieuwbouwkantoren met een BREEAM Excellent Score, een primeur op de Mechelse kantorenmarkt.  Om deze energie-efficiëntiedoelen te bereiken, wordt geïnvesteerd in duurzame en innovatieve technieken, zoals de aanleg van een BEO-veld in combinatie met zonnepanelen, isolatie en warmtepompen.

11,7 km leidingen

Door het onttrekken van groene energie uit de bodem, zijn de gebouwen op MALT niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen. Het BEO-veld op MALT werkt via 90 boorgaten tot wel 150 meter diep, waarin de energie tijdelijk wordt opgeslagen. In die boorgaten wordt een gesloten buizennetwerk aangelegd met een totale lengte van 11,7 km. Door deze leidingen stroomt een mengsel van water en glycol, het transportmedium dat warmte (of koude) aan de bodem onttrekt of toevoert. Om het BEO-veld nog energie-efficiënter te maken, wordt het ondergrondse netwerk aangesloten op water/warmtepompen, waardoor energie-uitwisseling tussen de gebouwen perfect mogelijk is.

Goedkopere verwarming en koeling

Dankzij goed geïsoleerde gebouwen zal het BEO-veld de warmtebehoefte bijna volledig dekken. Bijkomend voordeel is dat er ook voordelig gekoeld zal kunnen worden. Op die manier worden de bewoners en kantoorgebruikers grotendeels onafhankelijk van het energienetwerk.

Christophe Jacobs, Algemeen Directeur CODIC België: “Het zijn juist deze verregaande investeringen die kantoorhuurders overtuigen hun oude sites te verlaten en te verhuizen naar dit bijzonder energie-efficiënt project. De besparingen aan energiekosten overtreffen ruimschoots de hogere huur na de verhuis. Bovendien beantwoordt het vernieuwde concept ook aan de ESG-normering opgelegd door de Europese instanties. De theorie werd reeds omgezet in de praktijk met verhuringen voor ongeveer 9.000 m² kantoren aan onder andere Alken Maes en een ander internationaal bedrijf dat momenteel nog anoniem wenst te blijven.” 

Johan Geeroms, Managing Director PSR, projectontwikkelaar Jan De Nul Group: “MALT is een geslaagd voorbeeld van de reconversie van een verlaten industriële site naar een future proof ontwikkeling bestaande uit kantoren en woonentiteiten en dit met het behoud van het pakhuis Socaré. We realiseren een beperkt aanbod van 11 ééngezinswoningen en 15 appartementen, waarvan een deel met waterzicht en dit alles rond een centrale parkzone. De units zijn Bijna-Energie-Neutraal (BEN) met een E-peil lager dan 20 en sluiten aan op het aanwezige BEO-veld. Een perfect huwelijk tussen ‘location’ en ‘sustainability’.”

Planning

Volgens de huidige planning worden tegen de zomer van 2025 de eerste kantoorgebruikers verwelkomd. In het voorjaar van 2026 zullen de eerste bewoners er hun intrek kunnen nemen.  Voor meer informatie over het aanbod en de voortgang van de werken, raadpleeg: www.malt-mechelen.be

Meer nieuws

01/10/2021

Enkele decennia van industriële activiteiten hebben hun sporen nagelaten, ook in de bodem. Bepaalde zones op MALT hebben hierdoor te kampen met een historische verontreiniging. Da

01/10/2021

MALT staat voor een nieuw stadsdistrict in het bruisende Mechelen. Een plek waar leven, wonen, werken en ontspannen moeiteloos in elkaar overvloeien. Waar generaties kunnen doorstr

07/09/2023

Burgemeester Alexander Vandersmissen en Schepen van stadsontwikkeling en economie Greet Geypen gaven vandaag samen met de ontwikkelaars het officiële startsein voor de graafwerken