Interview

Wouter Callebaut van Callebaut Architecten

28/01/23
Het potentieel van de site zelf spreekt voor zich: ze is ruim, uitstekend gelegen en beschikt over een gevormde en herkenbare identiteit.
Wouter Callebaut van Callebaut Architecten
Callebaut Architecten

Waarom past MALT binnen de visie van Callebaut Architecten? 

Callebaut Architecten is een architectenbureau met een sterke specialisatie in renovatie en restauratie van erfgoed. Wij focussen ons op de essentie van restauratie: het ontdoen van het overbodige en het terugbrengen van het oude ‘cachet’ en de authentieke sfeer met het oog op de nieuwe functie en op de latere toekomst. 

We hebben een frisse en onderscheidende aanpak, door de grote waarde die wij hechten aan (wetenschappelijk) vooronderzoek. Een scherpe wetenschappelijk gefundeerde visie gecombineerd met een integrale aanpak, aandacht voor de atmosfeer en geest van de plek, het nastreven van duurzaamheid en kwaliteit, dynamisch behoud en optreden als persoonlijke raadgever zijn de kernlijnen van Callebaut Architecten om tot een esthetisch resultaat te komen.

Verder werken we ook graag samen met andere architectenbureaus. Onze taak zien we enerzijds als het bewaken van de snijlijn tussen architectuur en erfgoed en anderzijds als
het wetenschappelijk benaderen van een monument door diepgaande voorbereidende studies. Pas dan kunnen we een beeld krijgen van de gelaagdheid van een gebouw en
kan een uitgekiend ontwerp ontstaan op maat van het monument. De voortrekkersrol voor de uitwerking daarvan geven we graag door aan onze projectpartner Jaspers-Eyers. De
kruisbestuiving die hierdoor ontstaat is zo verrijkend voor alle betrokken partijen.

Wat is uw rol binnen de stadsontwikkeling MALT? 

Wij leggen ons toe op de renovatie en herbestemming van het markante monument Socaré gelegen langs de Geerdegemvaart en de Postzegellaan tot kantoren en multifunctioneel gebruik. Sinds 1885 werd het perceel bebouwd met industriële doeleinden. Telkens wanneer nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden, breidde het gebouw verder uit. Zo volgden verschillende uitbreidingen en aanpassingen op de site vanaf het moment dat de mouterij transformeerde in een rubberfabriek ‘Le Caoutchouc Récupéré (Socaré)’ in 1928-1929.  De originele bestemming van de site bepaalde de oorspronkelijke indeling van het gebouw die tot nu toe nog duidelijk afleesbaar is. Het gebouw kent zes en tien traveeën met vier bouwlagen onder twee parallelle zadeldaken. In het verlengde van het verhoogde gedeelte bevinden zich de voormalige mouttorens met zes en drie traveeën van zes bouwlagen onder het platte dak. Het plan draagt de stempel van de Antwerpse architect G. Matthyssens. 

Waar zetten jullie op in het ontwerp?

Het dubbele zadeldak zal in ere hersteld worden volgens historische vormgeving waarbij de oorspronkelijke kroonlijsthoogte zal worden aangehouden. Het parallele zadeldak zal bedekt worden met gerecupereerde rode boomse pannen. De voorgevel aan de Geerdegemvaart vormt het herkenningspunt van de industriële site. De oorspronkelijk monumentale gevel zal in ere hersteld worden volgens de algemene esthetiek en kleurstelling van de eerste bouwcampagne in 1885. De rondboogvensters en houten luiken worden teruggebracht. De zware kroonlijst wordt naar historisch model gereconstrueerd in hout. De huidige cementering zal afgekapt worden en het gevelmetselwerk zal hersteld worden. In de tipgevels zal hetsierschilderwerk “Malterie van der Molen ” opnieuw aangebracht worden. De exacte kleurcode zal in overleg met de dienst Monumentenzorg worden bepaald. De gevelopeningen volgen de ritmering van de bovenliggende historisch waardevolle openingen. Het gevelmetselwerk zal lokaal hersteld worden waar nodig en heropgevoegd worden.