Interview

Pieter Peerlings van sculp[IT] Architecten over de symbiose tussen wonen en werken in MALT

26/01/23
Het is een evenwichtig totaalplan geworden met een krachtige uitstraling waarbinnen de verschillende deelprojecten elk op zich kunnen stralen.
Pieter Peerlings van sculp[IT] Architecten

Waarom dit project? 

Als bureau houden we ons vooral bezig met ‘speciallekes’. Dat wil zeggen dat we werken voor opdrachtgevers met een aparte visie en aan projecten gelegen binnen of met een bijzondere context. Het project MALT in Mechelen is daar alvast een schoolvoorbeeld van. De ambities van de opdrachtgevers gaan zeer ver in bijvoorbeeld duurzaamheid; dit in combinatie met de reconversie van het verschillende industriële erfgoed en het opwaarderen van de site tot een leefbare stedelijke omgeving maakt dit verhaal voor ons uiterst boeiend.

Wat is uw rol binnen het district MALT ? 

Wij zijn de masterplanarchitect. We hebben de eerste lijnen op papier gezet voor de verschillende opdrachtgevers en deze na wat kneed- en boetseerwerk middels uitgebreide besprekingen met de Stad Mechelen vertaald naar een verkavelingsvergunning. Overkoepelend beschermen we de gezamenlijke look&feel door de afstemming van de moodboards van de verschillende deelprojecten/architecten.

Op welke specifieke deelprojecten werkt u nog? 

We werken in de Socaréwijk eveneens het gehele residentiële architectuurproject verder uit in samenwerking met Jaspers-Eyers architecten.

Waar zetten jullie op in ? 

Verder kijkend naar de deelprojecten an sich is het de bedoeling om deze te verweven in een leefbare site voor haar gebruikers, bewoners en passanten. Elk hoekje van de site moet een interessante beleving hebben door de afgestemde combinatie van architectuur en omgevingsaanleg. Ons kantoor houdt zich tevens graag bezig met reconversie van erfgoed/monumenten; ikzelf als zaakvoerder van sculp[IT] architecten ben afkomstig uit Mechelen en was sinds mijn kindertijd reeds begeesterd door deze site. Dit waardevolle erfgoed wordt dan ook met de nodige omzichtigheid ge-upgrade naar een nieuw gebruik en volgens de nodige zichtassen in het juiste daglicht en perspectief geplaatst.

Welke specifieke uitdagingen zijn er ?

De grootste uitdaging was een gebalanceerd masterplan te creëren dat een krachtige uitstraling bezit en waar de verschillende deelprojecten elk op zich kunnen stralen. Op schaal van onze gebrachte architectuur brengen we op zichzelf staande residentiële nieuwbouw in die op haar beurt ook samen een familie vormt met het aanwezige erfgoed en de nieuwe kantoorgebouwen.

Wat brengt dit project voor de buurt, voor Mechelen en haar toekomstige bewoners en eindgebruiker? 

In het al prachtige Mechelen is MALT in onze ogen een nieuwe beleving zonder gelijke, interessant voor haar gebruikers maar tevens ook voor liefhebbers van industrieel erfgoed dat zich mooi inpast in een nieuwe maximaal groene stedelijke omgeving. Het project zou een voorbeeld moeten worden van een nieuwe vorm van stedelijk wonen waar nieuwe en oude architectuur hand in hand gaan. Waar ook diverse functies van wonen en werken elkaar aanvullen en dit binnen een context met zo min mogelijk verstening, zo veel mogelijk begroeiing, creatie van pleinen en vista’s. Vooral strevend naar een zo grote mogelijke interactie met de omringende buurt en met gebruikers en bezoekers van de site. Het project is voor ons reeds virtueel geslaagd; uitkijkend naar de fysieke glimlach van de eerste gebruiker/bezoeker.