Interview

Peter Adams en Damien Du Bois van Avantgarden

27/01/23
Het landschapsconcept zet in op een autovrij binnengebied. Zo wordt een aangename en verkeersveilige leefomgeving gecreëerd.
Peter Adams en Damien Du Bois van Avantgarden

Een autovrij binnengebied

Het landschapsconcept zet in op een autovrij binnengebied. Het autoverkeer wordt aan de rand van het gebied verwezen naar de ondergrondse parkeervoorzieningen, zodat het bovengrondse landschap maximaal kan benut worden door voetgangers en fietsers, waardoor een aangename en verkeersveilige leefomgeving wordt gecreëerd.

Enkel hulpdiensten en verhuisdiensten mogen bovengronds circuleren. De site wordt afgesloten van gemotoriseerd verkeer dankzij beschermpalen.

De betonpaden hebben een grillige vorm en er zijn variaties in de breedte van de paden, afhankelijk van de belangrijkheid van de verbindingen. Door overal dezefde vormentaal en materialisatie te gebruiken voor de dwarse assen en de langse as wordt een leesbaarhare structuur bekomen, die rust en samenhang brengt.

2 centrale pleinen

Te midden van de site zijn twee centrale pleinen te vinden, het mineraal plein aan het Trap-monument wordt ingericht als publieke ontmoetingsplek en wordt voorzien van betonnen zitelementen.

Het andere plein aan het Socaré-gebouw wordt ingericht als groene verblijfszone voor recreatief gebruik. Het wordt uitgerust met kleinschalige sport- en spelelementen en een speciale zitconstructie opgetrokken uit betonbalken gerecupereerd van gesloopte gebouwen op de site.

Groen met karakter

Het landschapsconcept voorziet een gevarieerd groenbeeld: de kantoorgebouwen worden omgeven door structurerend groen bestaande uit bladhoudende heesters. De groenzones aan de residentiële blokken en de zonnigere kanten worden aangeplant met een mengeling van siegrassen, bloeiende vaste planten en laagblijvende bloeiende heesters.

Het regenwater dat afstroomt van het openbaar domein zal gebufferd worden in de plantborders, waar het water opgevangen zal worden in ondergrondse infiltratiesleuven.

De centrale verblijfszone wordt ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel.

Boven ooghoogte zal het bomenbeeld dominant zijn: op de plaatsen met volle grond en voldoende kroonruimte worden bomen van 1ste grootte aangeplant. Elders wordt gekozen voor opgaande boomsoorten en meerstammige bomen. Vanuit ecologisch oogpunt gaat het om waardevolle soorten.

Groenbuffers

Aan de twee uiteinden van de as tussen spoor en vaart worden groenbuffers aangelegd. De aanplant hiervan draagt bij aan de ontwikkeling van liniaire, biodiverse vegetatieve elementen. De aanplanting gebeurt middels inheems bosgoed (mantelvegetatie) en loofbomen. Werken met gelaagdheid is bevorderlijk voor het creëren van een microklimaat en het verhogen van de biodiversiteit. Met het gelaagd en dens aanplanten kunnen we bladmassa maximaliseren. Dit zorgt voor schaduw en evapotranspiratie in de zomerperiodes, wat een positief effect heeft tegen hitte-eilanden.